top of page

HAYVAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Hayvan pazarları ve işletmelere gelen hayvanların ya da herhangi bir hastalık durumunda şehirde bulunan tüm hayvanların dış yüzeylerinin dezenfekte edilebilmesi için kurulan tünel şeklinde kurulan dezenfeksiyon ünitesidir. Dezenfekte edilecek hayvanlar sırayla tünelin içinden geçirilerek sisleme yöntemi sayesinde  en az sarfiyatla dezenfektanlı suyun canlının tüm yüzeylerine ulaşması sağlanmaktadır.

HAYVAN DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

Hayvan Dezenfeksiyon tüneli ile artık hayvanların dezenfeksiyon tüneli içerisine yerleştirilen, çok sayıda püskürtücüden oluşan sistem ile dezenfektan sıvının sisleme yöntemiyle hayvanların dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmektedir. Böylece daha az dezenfektan malzeme ve su kullanılarak, daha sağlıklı bir ortam sağlanmış olunur. Sisleme yöntemi sayesinde, daha az dezenfektan, daha az su ve zaman  tasarrufu sağlanmasının yanısıra, gereksiz personel kullanımı ortadan kalkmakta, çalışanların ve hayvanların sağlığı korunmaktadır. Sisleme yöntemiyle hayvan dezenfeksiyonu çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. Ancak, kullanılacak yöntem dezenfeksiyon kalitesini de değiştirmektedir.

TÜNEL SİSTEMİ

  • Hayvan düzenlenen dezenfeksiyon tüneli içine sürülür,

  • Dezenfektan, malzeme püskürtücüler vasıtasıyla ortama verilir,

  • Dezenfektan bu yöntemle hayvana siner,

  • Sensörler sayesinde hayvan geçişi tamamlanınca sisleme kesilir ve işlem sonuçlanır.

KULLANIM ALANLARI

  • Büyükbaş hayvan üretim çiftlikleri,

  • Küçükbaş hayvan üretim çiftlikleri,

  • Süt üretim tesisleri,

  • Kümesler.

bottom of page