top of page

KAĞIT DEPOSU NEMLENDİRME SİSTEMLERİ

Kağıt endüstrisinde nem kontrolü, kurutma sonrası kağıdın kaybolan nemini kontrol etmek için zorunludur. Kağıt üretilip rulo haline getirildikten sonra, kağıt makinesinin sonunda bazen 2 saate kadar uzayan sürelerde ortam koşullarına maruz kalabilir. Dış ortama maruz kalan kağıt yüzeylerin nem içeriği dış ortamın nemine bağlı değişir ve bu da kesme ve paketleme sırasında sorunlara yol açar. %50’nin altındaki düşük nem kağıdın çekmesine, kıvrılmasına ve ölçülerinin bozulmasına neden olur ve bu da kağıt rulosunu kullanılamaz hale getirerek üretimde büyük zarara yol açar. Bunun oluşmasını engellemek için gerekli tipik nem oranı %55 bağıl nemdir. Bu seviye korunduğunda kağıttaki nem sadece ürünün esnekliğini değil fakat aynı zamanda üretim sırasında stabiliteyi de korur.

Bir kağıt makinesinin kurutma ucu ve çevresindeki alan genellikle iyi havalandırıldığı için ortamdaki nem değişimi makinenin ucunda sarılan kağıt üzerinde etkisi olur.

Kağıt kesim alanındaki düşük nem, çok hızlı olan nem kayıplarına neden olur. Ancak kağıtta oluşan zarar, kağıttaki gerilmenin herhangi bir kıvrılma veya ölçüsel değişimin görülmesini engellediği için bu aşamada görülemez.

     

Kesme prosesi sırasında kağıtta oluşan değişiklikler tabakalama aşamasında görülür çünkü kağıttaki gerilme alınmıştır ve serbestçe şeklini değiştirebilir.

Çok aşırı nem kayıplarında safiha kırılmaları oluşur. Bu ise, nem değişiminin böylesine büyük ölçüsel değişikliğe neden olup kağıdın yırtıldığı alandır. Safiha yırtılmaları sadece kağıda zarar vermekle kalmaz fakat aynı zamanda makineye tekrar safiha takılması zaman aldığı için üreticiye çok pahalıya mal olur.

     

Sadece kağıdın değil aynı zamanda ambalajın da kurumasını engellemek için son işlem ve ambalajlama alanlarındaki nemi korumak önemlidir. Ambalajdaki nem azaldığı zaman eksik olan nem kağıttan alınır ve bu da kağıdın çekmesine neden olur. Bu ölçüsel değişimler kalıcıdır. Bir kez oluştuklarında geri çevrilemezler ve bu yüzden kağıt kullanılamaz hale gelir.

     

Nem %45’in altında düştüğünde statik elektrik oluşur. Bu çok yüksek miktarda bir şarj olabilir. Olaşabilecek seviye epey yüksek olabilir, örneğin bir kıvılcımın 1 cm’yi aşması için 30,000 volt gereklidir ve bazen kesme makinelerinde 50 santimetreyi aşabilen kıvılcımlar oluşabilmektedir. Antbiokim deneyiminden faydalanmak ve kağıt üretim tesisiniz için ne yapabileceğimizi öğrenmek istiyorsanız ofisimizi arayabilirsiniz.

bottom of page